Nasze serwisy używają plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo na to zgodę. Akceptuję
Da mihi factum
dabo tibi ius
PODAJ MI FAKTY, A PODAM CI PRAWO

KUPIŁES OBLIGACJE GETBACK?

Jeśli jesteś nabywcą obligacji GETBACK - mogą Ci przysługiwać roszczenia z tytułu ich zakupu przeciw różnym podmiotom


Wiele osób zakupiło obligacje GETBACK S.A., lokując w nich oszczędności całego życia. Zakup tych obligacji odbywał się wieloma drogami i za pośrednictwem różnych podmiotów.
Niestety, częstokroć nabywcy obligacji mogli być umyślnie wprowadzani w błąd co do tego, jaki produkt finansowy kupują, stosowano wobec nich sprzedaż niepotrzebnych instrumentów finansowych.
Tzw. misselling to proponowanie klientowi zakupu usług finansowych nie odpowiadającego potrzebom lub proponowanie takiego zakupu w sposób nieproporcjonalny lub do charakteru produktu.
Wyraża się to w narażaniu klientów na zbędne ryzyko finansowe, nieodpowiadające ich potrzebom i nieinformowaniu ich o tym, bądź nawet umyślne wprowadzanie w błędne przekonanie o kształcie produktu, który kupują. Możemy tutaj mieć także do czynienia z naruszeniem dobrych obyczajów.
W dokumentach prowadzących do zakupu obligacji mogły się też pojawić tzw. klauzule niedozwolone, skutkujące w konsekwencji nawet nieważnością kontraktu.
Istotne jest ustalenie właściwej podstawy prawnej dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, ich wysokości oraz przeciw komu ich dochodzić, gdyż składanie pozwów sądowych przeciw Getback może być nieopłacalne, z racji braku potencjalnej wypłacalności spółki.
Dłuższe zwlekanie ze złożeniem sprawy do sądu, może być niekorzystne, z uwagi na ewentualny zarzut przedawnienia, przynajmniej co do części roszczeń. Ważne może być też jak najszybsze wykonanie określonych czynności przedsądowych, które są ograniczone terminem. Należy także pamiętać, że każda sprawa wymaga indywidualnej oceny skomplikowanego stanu prawnego i faktycznego, w celu potwierdzenia zasadności odpowiednich roszczeń wobec danego podmiotu oraz wyboru stosownej i najbardziej opłacalnej taktyki procesowej i przedsądowej.
Istotnym jest, aby osoby, które w podobnej sytuacji kupowały obligacje GETBACK mogły się wzajemnie wspierać w procesach sądowych, gdyż ich informacje mogą być istotną częścią materiału dowodowego.


Pragniemy poinformować, że nasza Kancelaria specjalizuje się w poruszanych wyżej zagadnieniach, gromadzi osoby pokrzywdzone przez zakup obligacji GETBACK , w celu obrania wspólnej taktyki procesowej i przedsądowej, sporządzenia pozwów oraz złożenia spraw do sądów.


Kontakt:
MECENAS Kancelaria Radców Prawnych
ul. Marszałkowska 62 lok. 75; 00-545 Warszawa

tel. 505 98 98 72; 22 625 34 34; e-mail: biuro@krpkl.pl
Informacj蟡ytworzy3(a) Ewa Tatarek dnia 18-01-2014.
Informacj蟯publikowa3(a) Paweł Jankowski dnia 26-03-2014 07:56.
Liczba ods3on podstrony: 5110